Μαθησιακές Ευκολίες

Η σημερινή παρουσίαση είναι αφιερωμένη σε ένα βιβλίο που ήθελα να προσθέσω στη βιβλιοθήκη μου εδώ και πολύ καιρό. Πρόκειται για τις “Μαθησιακές Ευκολίες” του κ. Φώτη Παπαναστασίου, γνωστού στον εκπαιδευτικό χώρο τόσο για τα υπόλοιπα βιβλία του όσο και για την ιστοσελίδα του “Ειδικός Παιδαγωγός“.

Μαθησιακες Ευκολίες

Το βιβλίο αυτό το ξεφύλλισα για πρώτη φορά το καλοκαίρι σε μια επίσκεψη στο βιβλιοπωλείο της πόλης μου και το ξεχώρισα με την πρώτη ματιά. Καθώς οι μαθησιακές δυσκολίες εντοπίζονται τα τελευταία χρόνια όλο και πιο συχνά στις σχολικές τάξεις, ψάχνω διαρκώς υλικό που θα μου φανεί χρήσιμο ώστε αφενός να μπορώ να τις ανιχνεύσω άμεσα κι αφετέρου να μπορέσω να υποστηρίξω τον κάθε μαθητή ή μαθήτρια μέσα από ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης που θα συμβάλει στην ακαδημαϊκή του επιτυχία.

Σε αυτή την προσπάθεια πιστεύω πως μπορούν να βοηθήσουν σε ένα μεγάλο βαθμό βιβλία όπως οι “Μαθησιακές Ευκολίες“. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο στα χέρια κάθε εκπαιδευτικού, αλλά και γονιού που θέλει να στηρίξει ουσιαστικά τη μάθηση των παιδιών και να ενισχύσει πραγματικά την πρόοδο και τις επιτυχίες τους στο σχολείο.

Μαθησιακες Ευκολίες

Το βιβλίο αυτό είναι ένας μικρός θησαυρός. Αρχικά, παρουσιάζει το θεωρητικό πλαίσιο γύρω από τις Μαθησιακές Δυσκολίες, αναλύει απλά και κατανοητά τους όρους και παρουσιάζει τις ενδείξεις που θα πρέπει να μας κινήσουν τις υποψίες. Στη συνέχεια, ακολουθούν σαφείς οδηγίες για την υποστήριξη των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες σε διάφορα πλαίσια (στο σχολείο, στο σπίτι), καθώς και μια περιγραφή των εργαλείων ανίχνευσης των μαθησια­κών δυσκολιών στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό και στο γυμνάσιο.

Έπειτα, ακολουθεί το μεγαλύτερο και πιο ενδιαφέρον μέρος του βιβλίου που περιλαμβάνει ασκήσεις παρέμβασης και υποστήριξης. Οι ασκήσεις αυτές, σύμφωνα με τον συγγραφέα, έχουν δοκιμαστεί για πολλά χρόνια σε παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, με θετικά και πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Οι ασκήσεις παρουσιάζονται με αύξοντα βαθμό δυσκολίας και πολυπλοκότητας (από τις απλές στις πιο σύνθετες) και χωρίζονται σε έξι κατηγορίες:

Ασκήσεις οπτικής αντίληψης

Ασκήσεις ακουστικής αντίληψης

Ασκήσεις μνήμης

Ασκήσεις φωνολογικής ενημερότητας

Ασκήσεις γραπτού και αφηγηματικού λόγου

Ασκήσεις αναγνωστικής ευχέρειας και κατανόησης

Οι “Μαθησιακές Ευκολίες” είναι ένα πολύτιμο βοήθημα στα χέρια κάθε γονιού ή εκπαιδευτικού. Αυτό που ξεχώρισα στο συγκεκριμένο βιβλίο είναι (εκτός από την ποικιλία των ασκήσεων και το ξεκάθαρα δομημένο πλαίσιο πάνω στο οποίο σχεδιάστηκαν) οτι παρουσιάζει αυτό το ομολογουμένως σύνθετο θέμα με τρόπο απλό και κατανοητό. Ακόμα και ένας γονιός που δεν έχει καμία θεωρητική γνώση μπορεί να αποκτήσει πολλές πληροφορίες ώστε να μπορέσει να βοηθήσει αποτελεσματικά το παιδί του. Το προτείνω ανεπιφύλακτα!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *